Κλινικο Φροντιστηριο . Θεραπευτικό εύρος του ιατρικού βελονισμού. Δράση εκτός της αναλγησίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.09.2010

Κλινικο  Φροντιστηριο
Θεραπευτικό εύρος του ιατρικού βελονισμού. Δράση εκτός της αναλγησίας

Συντονισμός: Μ. ΚΑΡΑΒΗΣ

(Ομάδα Εκπαιδευτών: Ε.Σκουτέλη, Δ. Δίπλας, Μ. Καράβης)

11Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΙΩΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΠΑΡΗ ΣΥΑ)

23 – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΑΜΟΣ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ – DORYSSA BAY

http://www.esrahellaspalliativecongress2010.gr/